Grupa Robót Instalacyjnych zajmuje się wykonawstwem i projektowaniem sieci i instalacji:

  • wod-kan
  • co i cwu z wykorzystaniem systemu kolektorów słonecznych
  • gazowych
  • wentylacji,
  • klimatyzacji
  • oraz innych instalacji wg. zamówień inwestora.

Możemy także zaproponować kompleksowe wykonawstwo wszelkich robót, prac wentylacyjno-ślusarskich niezbędnych dla instalacji wentylacji łącznie z wykonaniem kanałów okrągłych i prostokątnych, kształtek a także filtrów do instalacji wentylacji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Usługi.

Zatrudnieni u nas pracownicy posiadają bogate doświadczenie we wdrażaniu i wykonawstwie nowoczesnych technologii na terenie naszego kraju i zagranicy. Informacje o naszych największych sukcesach i osiągnięciach zobaczą Państwo na stronie Osiągnięcia.

Firma nasza ma do w/wymienionej realizacji specjalistycznych sprzęt oraz zaplecze warsztatowo-magazynowe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ!

Działy Milimex