Kontakt do
Grupy Robót Instalacyjnych

Biuro firmy:

41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Olimpijska 7
tel. 32 228 01 11
tel. 32 229 53 14
fax: 32 229 52 97

biuro@milimex.pl

Mariusz Młot:
m.mlot@milimex.pl
512 700 276