Realizacje

Lp. Klient Zakres
1 Przychodnia Zdrowia w Mysłowicach – Kosztowach Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych
2 Budynek jednorodzinny ul. Malinowa w Katowicach Instalacja co. wraz z kotłownią Vaillant, instalacja wod. -kan.
3 Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Tychach Instalacja podłączeniowa do central wentylacyjnych
4 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Instalacja wentylacji dla basenu oraz dostawa urządzeń, instalacje co.
5 Elektrownia „Chorzów” Instalacja co., podłączenie central wentylacyjno -ogrzewczych, odwodnienie hal
6 Zakład Produkcyjny „KULINARIA” w Tychach Instalacje wentylacji l piętro – pomieszczenia dyrekcji, instalacje co., instalacje wod. – kan.
7 „Motozbyt Dąbrowscy” w Zabrzu Instalacja wod. – kan., instalacja gazu, kotłownia gazowa, instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji.
8 Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji w Katowicach, ul. Bankowa Wykonanie sieci c.o. 2 x ø 600 mm (preizolacja), sieci wodociągowej 160 mm, przekładki gazu ø 65 mm, odwodnienia liniowego obiektu. Uruchomienie instalacji co., Stacji Wymienników Ciepła, odwodnienie budynku
9 Urząd Miasta Katowice Instalacje wentylacji w Budynku magazynowym
10 Szyb Piłsudskiego III Jaworzno Roboty wentylacyjne wraz z zamontowaniem central wentylacyjno – ogrzewczych w pomieszczeniach Łaźni
11 Elektrownia „Chorzów” Rurociągi podposadzkowe wodne i kanalizacyjne Budynku Kotłowni i Maszynowni. Klimatyzacja, instalacja wod. – kan., instalacja co., instalacja wentylacji w Budynku Portierni.
12 „TOMBOR” Katowice – Piotrowice ul. Zbożowa Instalacje w hotelu
13 Inwestor bezpośredni: Szyb Piłsudskiego III Jaworzno Roboty modernizacyjno – wykończeniowe
14 Inwestor bezpośredni: Basen Pływacki w Katowicach, ul.Paderewskiego Roboty remontowo – instalacyjne
15 Inwestor bezpośredni: „PASCAL” Sp. z o.o. Polska Instalacje wod. – kan. w budynku biurowym w Katowicach
16 Budynek mieszkalny w Katowicach ul. Brzozowa Inwestor bezpośredni: „Wspólny Dom” Katowice Kompleksowe wykonanie instalacji: wewnętrznej wod. -kan, c.o, wewn. gazowej z montażem dwufunkcyjnych kotłów prod. „VAILLANT”.
17 Inwestor bezpośredni: Elektrownia „Jaworzno” Przebudowa sieci wodociągowej i c.o. wraz z wymianą sieci hydrantowej
18 Inwestor bezpośredni: Zakład Produkcji Kostki i Galanterii Budowlanej w Mysłowicach Instalacje sanitarne w budynku produkcyjnym
19 Inwestor bezpośredni: Zakład Produkcji Cementu i Betonu „EKOCEM” w Dąbrowie Górniczej Instalacje sanitarne w budynku socjalnym
20 Hippiczny Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny w Jaworznie – Ciężkowicach Inwestor bezpośredni: Fundacja „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” Kompleksowe instalacje w budynku socjalnym, stajni i ujeżdżalni oraz sieć kanalizacji sanitarnej i hydrantowej.
21 Osiedle Mieszkaniowe „Bulwary Rawy” w Katowicach. Inwestor bezpośredni: „Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w Katowicach” l etap – 204 mieszkania (6 budynków) – przyłącza wod.-kan., c.o. wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami w budynkach; na uwagę zasługuje instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła
II etap – 154 mieszkania – instalacje wentylacji, wod. -kan, co.
22 Sośnicowice k/Gliwic. Inwestor bezpośredni: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., sieci
23 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Gliwice, ul. Żabińskiego. Inwestor bezpośredni: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Wykonanie instalacji c.o., wod.-kan.
24 Lodowisko „Jantor” w Katowicach. Inwestor bezpośredni: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Wykonanie instalacji wentylacji
25 Basen w Opolu. Inwestor bezpośredni: „Transcom” Katowice Montaż kanałów wentylacyjnych
26 Basen w Pajecznie. Inwestor bezpośredni: „Gama” Olkusz Wykonanie instalacji wentylacji, wod. – kan., co.
27 Szpital Miejski w Mikołowie Wykonanie kotłowni c.o., instalacji c.o., sieci c.o., sieci kanalizacji sanitarnej
28 Szpital Kliniczny w Katowicach – Ligocie Roboty budowlano – instalacyjne
29 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku wykładowym
30 Sala gimnastyczna w Kętach Wykonanie przyłączy wod. – kan. oraz instalacji wod. -kan., c.o., c.w. z cyrkulacją, instalacji p.poż
31 Urząd Pocztowy w Będzinie Roboty instalacyjne, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, c.o., kotłownia c.w., wod. – kan.
32 Sala gimnastyczna Sośnicowice k/Gliwic Wykonanie sieci i przyłącza wod. – kan., drenaż oraz instalacja wod. – kan., c.o., p.poż
33 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii Wykonanie robót instalacyjnych, klimatyzacji, wentylacji
34 Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Budowa sali gimnastycznej wraz z Przedszkolem 4 oddziałowym w Świerklanach Górnych ul. Boryńska 6
35 BIPROMETS.A. Budowa budynku mieszkalnego – komunalnego przy ul. Techników w Katowicach
36 TBS KATOWICE Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sławka Rataja w Katowicach
37 TBS Katowice Budowa Osiedla mieszkaniowego „Bulwary Rawy” przy ul. 1-go Maja 95 w Katowicach
38 PW„MONTERIN” Przebudowa Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Lędzinach
39 TBS Katowice Bud. mieszk. – ul.1-go Maja 93 A,B,C
40 MILIMEX – Siemianowice Wydział Mat-Fiz U.SI. – wykonanie wentylacji w sali audiowizualnej
41 Uniwersytet Sl Roboty dodatkowe
42 Uniwersytet Sl Roboty dodatkowe wynikające z użytkowania obiektu
43 PBOiUT „Śląsk” Budynki mieszkalne Sławka Rataja – instalacje sanitarne
44 Milimex w Siemianowicach Biurowiec w Siemianowicach Śl. instalacje sanitarne
45 Basen w Olkuszu Basen w Olkuszu instalacja wentylacji
46 Basen w Sieradzu Basen w Sieradzu instalacja wentylacji
47 PBOiUT „Śląsk” – Katowice Budynek mieszkalny Sławka Rataja nr A
48 KTBS Katowice Serwisowanie zamontowanych urządzeń oraz ich eksploatacja
49 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach instalacja c.o., uruchomienie Stacji Wymienników Ciepła, przygotowanie odwodnienia budynku.
50 Budynek mieszkalny w Zabrzu instalację wod-kan, instalację c.o.
51 Budynek Portierni Elektrownii Chorzów Instalacja klimatyzacji, sieci wod-kan, sieci c.o., wentylacji
52 Osiedle Mieszkaniowe Bulwary Rawy II etap w Katowicach (154 mieszkania) instalacja wentylacji, instalacja wod-kan, instalacja c.o.