Oferta

Świadczymy usługi:

 • Projektowe,
 • Budowlano – montażowe,
 • Remontowe,
 • Serwisowe.

Wykonawstwo:

 • Sieci, instalacje:
  • wod-kan,
  • CO,
  • gazowej,
  • wentylacji,
  • klimatyzacji,
  • kanałów wentylacyjnych,
  • kolektory słoneczne, pompy ciepła itd.
  • wyrób kanałów wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych
  • ogólnie odnawialne źródła energii, kolektory słoneczne (fotowoltaika), pompy ciepła, wiatraki przydomowe

Wykonawstwo specjalistyczne:

 • gazy techniczne,
 • gazy medyczne,
 • stacje uzdatniania wody,
 • oczyszczalnie ścieków.

Ponadto oferujemy wykonawstwo oraz kompletację dostaw urządzeń i armatury w następującym zakresie:

 • Sieci zewnętrzne wod-kan, gazu z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
 • Sieci cieplne c.o. i c.w. z zastosowaniem dowolnej technologii rur preizolowanych jak: ABB ZAMECH, LOGSTOR ROR oraz w tradycji.
 • Izolacji termicznej różnych technologii.
 • Instalacji wewnętrznych wod-kan, c.w.u., gazu i centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych – m.in. tworzywa sztuczne PP, PE, REHAU, WIRSBO, AQUATHERM i inne.
 • Technologie nowoczsnych węzłów cieplnych c.o. i c.w.u.
 • Technologie kotłowni na różne rodzaje paliw, gaz, olej, gaz płynny.
 • Technologie hydroforowni.
 • Kolektory słoneczne dla ciepłej wody i wspomagania CO
 • Pompy ciepła
 • Kolektory z uzyskiwaniem energii elektrycznej z fotovoltaniką.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej z przydomowych wiatraków.
 • Produkcji warsztatowej.
 • Kompleksowo wszelkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami.
 • Oraz inne czynności wskazane przez klienta.